O nás

/// stránky jsou ve výstavbě ///

U nás najdete:

  • profesionální služby
  • vstřícný personál
  • krátké čekací doby
  • příjemné a moderní prostředí
  • robustní a stabilní IT infrastrukturu

Provádíme tato vyšetření:

• Rtg skeletu (lebka, páteř, klouby, kosti)
• Rtg vyšetření nitrohrudních orgánů (srdce, plíce)
• Rtg vyšetření ledvin a močových cest pomocí kontrastní látky
• další skiagrafická vyšetření podle požadavku indikujících lékařů
 

Rentgenová vyšetření jsou prováděna na moderních přístrojích s vyhodnocováním snímků na pracovních stanicích lékařů.
Digitální rentgenový obraz je transportován a archivován systémem PACS. Tento systém prakticky odstraňuje vícenásobné
snímkování v případě přeexponování či podexponování snímku, neboť lékař si může snímek dodatečně upravovat v celé
škále vlastností, což také mj. zvyšuje diagnostické možnosti.

Kromě těchto výhod přináší digitální RTG i výhody pro pacienty, neboť jednak snižuje radiační zátěž, vůči níž jsou vystaveni
(cca o polovinu) a pak také výrazně zrychluje celý proces vyšetření, protože odpadá zdlouhavý proces vyvolávání snímku.

 

Ostatní informace

Smluvní lékaři mají přístup k našemu kompletnímu archivu digitálních snímků včetně popisů.